Obaly Trnava

telefón:

045/54 44 204

045/54 44 205

p. Halaj: 0903 449 199

e-mail: technopack@technopack.sk

web: www.technopack.sk

 

Obaly Banská Bystrica: www.obaly-banska-bystrica.sk

Obaly Bratislava: www.obaly-bratislava.sk

Obaly Košice: www.obaly-kosice.sk

Obaly Prešov: www.obaly-presov.sk

Obaly Trenčín: www.obaly-trencin.sk

Obaly Žilina: www.obaly-zilina.sk

 

Kde nás nájdete

TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o.

Neresnícka cesta 48

960 01 Zvolen

 

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je technopack@technopack.sk.


Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.